Skip to main content

Acupuncture for chronic, stable angina pectoris and an investigation of the characteristics of acupoint specificity: study protocol for a multicenter randomized controlled trial.

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
PubMed Central
by Seo, Jung-Chul; Lee, Hyun-jong; Kwak, Min-Ah; Park, Sung-Hoon; Shin, ImHee; Yun, Woo-Sung; Park, Kihyuk
texts
eye 36
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4167502
PubMed Central
by Shin, Joon-Shik; Ha, In-Hyuk; Lee, Tae-Gyu; Choi, Youngkwon; Park, Byoung-Yoon; Kim, Me-riong; Lee, Myeong Soo
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3262760
PubMed Central
by Jang, Hyesun; Lee, Sanghun; Kim, Tae-Hun; Kim, Ae-Ran; Lee, Minhee; Lee, Jun-Hwan
texts
eye 32
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4016224
PubMed Central
by Han, Gajin; Ko, Seok-Jae; Park, Jae-Woo; Kim, Jinsung; Yeo, Inkwon; Lee, Hyejung; Kim, Song-Yi; Lee, Hyangsook
texts
eye 29
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3994398
PubMed Central
by MacPherson, Hugh; Richmond, Stewart; Bland, J Martin; Lansdown, Harriet; Hopton, Ann; Kang'ombe, Arthur; Morley, Stephen; Perren, Sara; Spackman, Eldon; Spilsbury, Karen; Torgerson, David; Watt, Ian
texts
eye 43
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3582576
PubMed Central
by Lee, Hyun-jong; Seo, Jung-Chul; Kwak, Min-Ah; Park, Sung-Hoon; Min, Bo-Mi; Cho, Min-su; Shin, ImHee; Jung, Jin-yong; Roh, Woon-seok
texts
eye 24
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4006524
PubMed Central
by Fu, Qing-Nan; Shi, Guang-Xia; Li, Qian-Qian; He, Tian; Liu, Bao-Zhen; Sun, San-Feng; Wang, Jun; Tan, Cheng; Yang, Bo-Feng; Liu, Cun-Zhi
texts
eye 72
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4012183
PubMed Central
by Chen, Lifang; Fang, Jianqiao; Ma, Ruijie; Froym, Ronen; Gu, Xudong; Li, Jianhua; Chen, Lina; Xu, Shouyu; Ji, Conghua
texts
eye 45
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4057817
PubMed Central
by Furze, Gill; Cox, Helen; Morton, Veronica; Chuang, Ling-Hsiang; Lewin, Robert JP; Nelson, Pauline; Carty, Richard; Norris, Heather; Patel, Nicky; Elton, Peter
texts
eye 26
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3491702
PubMed Central
by Li, Ying; Zheng, Hui; Zheng, Qianhua; Zhao, Ling; Qin, Erqi; Wang, Yu; Zeng, Qian; Zheng, Huabin; Zhao, Yu; Sun, Wei; Zhang, Xiaoxia; Liu, Zhishun; Liu, Baoyan
texts
eye 57
favorite 0
comment 0
Source: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4055374